Dodavatelé energií

Přinášíme pár tipů, které dodavatelům energií doporučujeme.

Pomoc klientům s nedoplatky


Dodavatelé energií by se měli zaměřit na minimalizaci ročních nedoplatků svých zákazníků a být vůči nim více proaktivní, transparentní a vstřícní. Podpora v tíživých finančních situacích může mít několik forem, například:

  1. Splátkový kalendář s odkladem na 6-12 měsíců.
  2. Přehledné informace na svých webech s přímým odkazem na vaší pomoc a call centra.
  3. Doručit lidem informace o podpoře, vč. relevantních kontaktů uvnitř firmy i mimo ní (záchranná síť kontaktních míst).
  4. Pomoci klientům s vyplňováním žádosti o příspěvek na bydlení.

Motivovat své klienty k předcházení nedoplatkům


Dodavatelé energií by měli své zákazníky více motivovat k tomu, aby o své spotřebě měli větší přehled a nastavili si odpovídající zálohy jako prevenci velkého nedoplatku. Například:

  1. Správně komunikovat zvyšování záloh, s ohledem na komunikační potřeby jednotlivých skupin.
  2. Připravit preventivní tipy a doporučení jasně a přehledně na svém webu.
  3. Motivovat klienty k instalaci chytrých měřáků, které umožní průběžnou kontrolu a přehled o aktuální spotřebě. A také nabídnout zajímavou odměnu za jejich dřívější instalaci (před uzákoněním povinnosti v roce 2024, resp. 2027, je instalace zpoplatněna).
  4. Zavést sociální tarify pro zranitelné skupiny i bez kompenzace státu.

Revize vnitřních procesů


Doporučujeme dodavatelům energií zohlednit současnou situaci například ve svých vymáhacích či splátkových procesech atp.